TotaalOK Congres 2017
 


Inhoudelijke vragen over het Congres en het Programma

Alex de Block (‘de Block Consultant’)
E: alex@deblockconsultant.nl
T: 06 417 480 88
Congress Secretariaat
Congress Company
Utopialaan 49
5232 CD 's-Hertogenbosch


Vragen over uw inschrijving
E: info@congresscompany.com
T: 073 700 3500


Sponsoring

Paul Gruijthuijsen
sponsoring@congresscompany.com
T: 073 700 35 04