TotaalOK Congres 2017
 

Bij de renovatie en nieuwbouw van een Operatieafdeling zijn veel verschillende partijen betrokken. Om te komen tot een optimaal resultaat is het van cruciaal belang dat er een goede synergie is tussen deze partijen. Dat partijen weten wat de wensen van de zorgprofessionals zijn. Dat het helder is wat er bouwkundig, technisch en financieel mogelijk is. En dat duidelijk in kaart gebracht is aan welke voorwaarden vooraf voldaan moet worden alvorens gesproken kan worden van een integraal ontwerp en een integrale benadering van deze uitdagende, maar kostbare ziekenhuis afdeling.


In het traject om tot dit optimale resultaat te komen, moeten architecten, adviseurs, uitvoerende partijen en zorgprofessionals antwoord kunnen geven op diverse vragen, waaronder:
 • Welke logistieke en bouwkundige voorwaarden moeten worden onderzocht?
 • Wat zijn de nieuwste technische ontwikkelingen en mogelijkheden bij het ontwerpen en inrichten van een (hybride) OK?
 • Wat is vandaag de dag “State of the Art” op het gebied van luchttechniek?
 • Hoe zijn de ervaringen met de nieuwste (Zwitserse) richtlijnen? En hoe werkbaar zijn (deze) richtlijnen in de praktijk?
 • Wat zijn de werkervaringen in recent opgeleverde en spraakmakende projecten?

Er zijn op dit moment veel operatieafdelingen in ontwikkeling en vele andere organisaties staan aan de vooravond van ingrijpende besluitvorming in deze. Meer dan ooit is het nu zaak alle betrokken partijen antwoord te geven op de bovenstaande en eigen vragen ten aanzien van alle (on)mogelijkheden voor hun eigen operatieafdeling.

Deze antwoorden gaan wij geven tijdens het “Totaal OK” congres en beurs dat zal plaatsvinden op

Donderdag 22 juni 2017
Jaarbeurs, Supernova, Utrecht

Uit binnen- en buitenland hebben wij toonaangevende sprekers uitgenodigd die een boeiend betoog zullen houden vanuit hun eigen vakgebied. Het programma treft u op een van de volgende pagina’s.

We verwachten ca. 400 congresdeelnemers te mogen begroeten op deze dag. Onze doelgroepen voor deze dag zijn zorgprofessionals en alle partijen die betrokken zijn bij planvorming, ontwerp, uitvoering, inrichting en gebruik van (hybride) operatiekamers. Een uitgebreide netwerkdag die u niet wilt missen!

Representanten uit de volgende doelgroepen willen wij hierbij graag uitnodigen als congresdeelnemer:
 • Architecten en Organisatie adviesbureaus
 • Technisch en bouwkundig adviesbureaus
 • Bestuurders van ziekenhuizen en klinieken
 • Leidinggevenden en medewerkers OK, Facilitair/Techniek en Inkoop
 • Relevante bedrijven/leveranciers, verenigingen en vakbladen
 • Hygiënisten en belangstellende medici
Op de centrale beursvloer in de foyer zullen 37 bedrijven met een (al of niet gecombineerde) informatiestand aanwezig zijn.

Het ‘TotaalOK’ congres en beurs is een initiatief van ‘de Block Consultant’ en wordt georganiseerd in samenwerking met ‘Congress Company’.