TotaalOK Congres 2018
 

‘The OR goes VR’, is een pakkend en passend thema voor het ‘Totaal OK congres’ en bedrijven beurs 2018.

Het tweede ‘Totaal OK’ congres zal volledig in het teken staan van 3-D en Virtual Reality (VR) en alle spectaculaire mogelijkheden die 3-D en VR kunnen bieden op het terrein van ontwerpen, inrichten en gebruiken van de OK en de Operatieafdeling.

3-D en VR zijn momenteel niet meer weg te denken uit de ziekenhuizen en de OK. Maar hoeveel mensen hebben dit al daadwerkelijk persoonlijk mogen ervaren? Uniek tijdens het congres van 2018 is dat de sprekers worden uitgenodigd om een deel van hun presentatie in Virtual Reality te geven. Op dit congres zal, voor het eerst, een kennismaking met VR op grote schaal mogelijk worden gemaakt.

Deze kennismaking zal plaatsvinden op 

Dinsdag 12 juni 2018

Jaarbeurs, Supernova, Utrecht

Onder deskundig voorzitterschap van Prof. Ir. P.G. (Peter) Luscuere zal elke spreker een eerste plenaire uitleg geven over zijn/haar onderwerp, waarna een VR film van ca 10 minuten wordt gepresenteerd met eigen commentaar.
Alle congresdeelnemers in de zaal dragen hierbij een Samsung Gear VR bril om deze VR film gelijktijdig te kunnen waarnemen!

Het afsluitende deel van de presentatie is weer plenair en is voor afronding van het onderwerp en het beantwoorden van vragen.

Voor zover de organisatie bekend, is een (OK) congres nog nooit eerder op deze wijze georganiseerd en kan er dus terecht worden gesproken van een wereldprimeur. U mag hierbij natuurlijk niet ontbreken!

Door het unieke karakter van dit OK Congres verwachten we velen van u te mogen begroeten op deze dag. Onze doelgroepen zijn, naast zorgprofessionals, alle partijen die betrokken zijn bij planvorming, ontwerp, uitvoering, inrichting en gebruik van (hybride) operatiekamers.
Een netwerkdag die u niet wilt missen!

Representanten uit de volgende doelgroepen willen wij hierbij graag uitnodigen als congresdeelnemer:

  • Architecten en Organisatie adviesbureaus
  • Technisch en bouwkundig adviesbureaus
  • Bestuurders van ziekenhuizen en klinieken
  • Leidinggevenden en medewerkers OK, Facilitair/Techniek/Bouwbureau en Inkoop
  • Relevante bedrijven/leveranciers, verenigingen en vakbladen
  • Hygiënisten en belangstellende medici
Op de centrale beursvloer in de foyer verwelkomen wij onze sponsoren met een (al of niet gecombineerde) informatiestand.

Het 'Totaal OK' congres en beurs is een initiatief van 'de Block Consultant' en wordt georganiseerd in samenwerking met 'Congress Company'.