Dell Solutions Tour 2015 (SE)
 

Keynote & breakout-sessioner

Alla presentationer och breakout-sessioner kretsar kring de 4 huvudämnena för evenemanget. En diger agenda låter dig välja blad sessioner som visar hur Dell och våra partners adresserar industrifrågor. Lär dig hur våra lösningar fungerar och hur Dell kan hjälpa dig att öka effektiviteten i din IT-miljö.

Mobilitet

Hur gör du din organisation fullt mobil utan att göra avkall på kontrollen?
Att motverka komplexiteten som utgörs av det växande antalet enheter, aktiverade operativsystem och den förhöjda risken för mobildata kräver den senaste generetionen av säkerhetsprodukter och tjänster. Belöningen kommer vara en mobil, mer produktiv arbetskraft som är fullt utrustade för att driva företagets resultat framåt.

Prata med Dell om sätt att integrera och hantera företagsenheter, program och tjänster. Vi hjälper dig att utveckla och genomföra en strategi som balanserar BYOD (Bring Your Own Device)-fördelar mot riskerna, genom att skydda företags- och medarbetarenheter i fysiska, virtuella och molnbaserade miljöer.

Moln

Se genom dimridåerna som omger molndiskussionen
Det finns ingen debatt om värdet av moln till organisationen, men slumpartat antagna strategier genom silo-lösningar orsakar kaos och förvirring. Enklaste vägen mot effektiv leverans av IT är en agnostisk strategi som väljer från marknadens bredaste och bästa val av molnplattformar och leverantörer, för att få molnet som bäst passar dina behov.

Låt Dell hjälpa dig behärska komplexiteten i "cloud computing" för att modernisera, konvergera och förena IT, medan du håller koll på kostnader och regelefterlevnad.

Säkerhet

Hindrar en oro för säkerhetsfrågor din organisations möjlighet att utvecklas?
Teknik säkerhet handlar om människor. Morgondagens lösningar måste ta hänsyn till verkligheten i hur de fungerar, dra nytta av teknik som moln, BYOD och mobilitet för att ge medarbetarna de verktyg de behöver för att bli mer produktiva, innovativa och effektiva.

Ta reda på hur Dells integrerade lösningar kan leverera exceptionellt skydd för data, identiteter, nätverk och tjänster för att göra din organisation säkrare.

Big Data

Möjliggör riktig data analys genom access till all data.
Förvandla strukturerad och ostrukturerad data till analytiska insikter utan den tid, komplexitet och kostnader som varit fallet med tidigatre lösningar. Genom att kombinera naturlig språkbearbetning, maskininlärning och analysteknik med lättanvända sök- och visualiseringskapacitet, kan vår Big Data analytics lösning låta dig upptäcka relationer och se det fulla värdet av Big Data.

Låt oss hjälpa dig hjälp dina affärsanvändare samla, hantera och analysera BI för att fatta bättre underbyggda datastyrda beslut