NVLO Themadag 2018
 
De komende maanden is er landelijk bij tal van verenigingen, scholen en VWS veel te doen rondom het onderwerp scholing, boeien en binden van zorgpersoneel in het algemeen, maar zeker ook de operatieassistent en anesthesiemedewerker in het bijzonder. 

Samen met Jan Hendriks en Friedy Bijnen organiseren we de themabijeenkomst “duurzaam opleiden op de OK, een vooruitblik naar 2020 – 2025”. Zoals in onze algemene ledenvergadering is afgesproken willen we het hebben over hoe we er voor kunnen zorgen dat we jonge mensen kunnen blijven boeien om opgeleid te worden voor onze OK’s. Daarbij zal die nieuwe opleiding moeten passen in de bachelor – master-structuur zodat uit- en instroom kan geschieden via andere MBO’s en HBO’s.

Het belooft een interactieve dag te worden, met als doel een ontwikkelagenda voor ons als NVLO samen met de opleiders in Nederland. Het programma zal er als volgt uitzien:
  • Drie inleidingen door toonaangevende keynotesprekers. Allen expert op hun terrein.
  • Daarna drie x drie rondetafelgesprekken onder leiding van opleidingsinstituten die zich richten op: OK Zorg, OK werk en OK Leren vanuit de volgende invalshoeken:
            o Inservice opleidingen
            o HBOVT opleidingen
            o 5 jarige perspectief
  • Eind conclusie en onderwerpen ontwikkel agenda
De dag zal worden voorgezeten door een professionele dagvoorzitter die het zakelijke en aangename goed weet te combineren, we willen natuurlijk ook een gezellige netwerkdag organiseren.

Naast de hoofden OK zullen we ook de LVO en de NVAM uitnodigen evenals  alle vertegenwoordigers van opleiders. De LVO heeft zelf op 6 februari ook een themabijeenkomst over dit onderwerp waar we als NVLO bij zullen zijn, resultaten worden meegenomen.