Sportkine 2018
 

Geachte sportkinesitherapeut,

Kinesitherapie en meer specifiek sportkinesitherapie is constant in beweging. Er wordt wereldwijd heel wat onderzoek in de sportkinesitherapie verricht, maar helaas raakt dit onderzoek vanuit de (Vlaamse) universiteiten slechts moeizaam tot in de dagelijkse praktijk van de sportkinesitherapeut. Congressen met eminente sprekers/onderzoekers zijn een goed medium om deze lacune op te vullen.  Vanuit de verschillende Vlaamse opleidingen kinesitherapie hebben we de indruk dat het aanbod aan congressen voor de praktiserende sportkinesitherapeut eerder pover is. Om hieraan tegemoet te komen, hebben de 5 Vlaamse universiteiten hun krachten gebundeld. Het resultaat mag er zijn!! We zijn erin geslaagd om u in één congres een scala aan internationale en nationale sprekers aan te bieden waarop menige internationale congresorganisatoren jaloers zullen zijn.

Het opzet van dit congres is niet enkel om u theoretisch te updaten, maar tevens om u praktische vaardigheden aan te leren waarmee u de volgende werkdag in de praktijk/sportclub aan de slag kan. Zo hebben we het congres opgebouwd rond twee sportletsels die zowel in de theoretische sessies in de voormiddag als in praktische workshops in de namiddag worden behandeld. Voor deze workshops zijn de plaatsen beperkt en dient u bij inschrijving ook te registreren.

De eerste editie van het congres focust op twee frequente sportblessures, met name de probleemschouder bij de bovenhandse atleet/zwemmer en de hamstringblessure. Deze beide letsels bekijken we telkens (zowel in de voormiddag als in de namiddag) vanuit het oogpunt  van de preventie, als vanuit het oogpunt  van de revalidatie/behandeling. Om deze beide benaderingen te situeren in het grote kader van de sportgeneeskunde hebben we niemand minder dan Prof. Roald Bahr en Prof. Evert Verhagen kunnen strikken.

De samenwerking tussen de vijf Vlaamse universiteiten om een congres specifiek voor de sportkinesitherapeut te organiseren is een unicum. Afhankelijk van de interesse zal dit dan ook geen unicum blijven, maar streven we er naar om dit in de toekomst (twee)jaarlijks te organiseren.

We wensen u alvast een leerrijk congres !!

 

Het wetenschappelijk comité