Trinitatis Kirke

 

 

 

Trinitatis Kirke er Christian den IV’s værk, skønt han ikke selv nåede at se kirken færdig. Han ønskede at bygge en speciel kirke for universitetets professorer og studerende. Derfor lod han i 1630’erne Regensens bedesal indrette som en rigtig kirke. Den skulle fungere som kirke, indtil den nye studenterkirke stod færdig. Regensen, der ligeledes er bygget af Christian den IV, hører til blandt de ældste studenterkollegier i København.

Christian den IV ville bygge en kirke, der både var sakral og verdslig. Den skulle rumme kirken, den kongelige bogsamling og et observatorium. Denne tredeling blev senere afspejlet i kirkens navn – Trinitatis – treenigheden, hvor Faderen er i himlen, Sønnen er i sandheden (i bøgerne), og Helligånden er i kirken. Indskriften ved indgangen til Rundetaarn beskriver på latin bygningskompleksets funktion:


En kirke for den hellige trefoldighed
En bøgernes højborg og
En stjerneborg af vidunderlig udførelse.

LÆS MERE PÅ KIRKENS HJEMMESIDE

 

 

 

Den imponerende og markante orgelfacade i Trinitatis Kirke stammer fra L. D. Kastens' fra 1733, og denne har heldigvis overlevet en række ombygninger.

Den væsentligste ændring i udseendet er Rygpositivet, der tilføjedes 1956 i forbindelse med bygningen af Marcussen-orgelet.
Orgelet blev i 1977 ombygget og udvidet af P.-G. Andersen, hvor Svelleværk med elektrisk traktur tilføjedes.
I 2010 blev orglet renoveret med bl.a. nyt spillebord, mekanisk traktur til Svelleværket samt mindre dispositionsmæssige ændringer.

LÆS MERE OM KIRKENS ORGLER

 

Trinitatis Kirke

Pilestræde 67

1112 København K

FIND VEJ