Garnisonskirken

 

 

 

Kong Frederik IV var bygherre, og kirken stod færdig i 1706 som hærens kirke i København, der som udpræget fæstningsby rummede en stor landmilitær garnison. Tidligt blev den brugt af borgerne i den nyanlagte Frederiksstaden mellem Kgs. Nytorv og Kastellet og blev fra 1804 også civil kirke for bydelen, der socialt set altid har været meget sammensat.Kirken ligger på langs ad Sct. Annæ Plads og syner udvendigt ikke af så meget. Men indvendigt folder den sig ud som et af byens største og mest monumentale kirkerum, hvis pulpiturer i to etager i nederlandsk barok giver rummet sit eget strenge men rolige præg, holdt sammen af det store alterparti i norsk, sort-hvid marmor.

Garnisons Kirkegård ligger på Dag Hammarskjölds Allé lige nord for Østerport Station, og kirkegården rummer mange monumenter over nationens og hærens historie. I dag er kirken en i enhver henseende velfungerende kirke i indre by. I forbindelse med den sidste store restaurering i 1995 blev kirkens oprindelige højbarokorgel, bygget af Kastens i 1724, genskabt ved orgelbyggeren Carsten Lund. Orglet har betydet et løft for både gudstjeneste- og koncertlivet.

LÆS MERE PÅ KIRKENS HJEMMESIDE

 

 

 

Garnisons Kirke fik sit første store orgel i 1724. Det blev bygget af Lambert Daniel Kastens i Itzehohe og fragtet til København ad søvejen. Instrumentet var bygget i den nordtyske baroktradition, som kendes fra Kastens’ læremester, Arp Schnitgers omfattende produktion. Orglet blev senere ombygget og fornyet, men i 1995 indviedes et nyt orgel, bygget af Carsten Lunds Orgelbyggeri.

En stor donation fra Velux Fonden dannede det økonomiske grundlag for dette projekt, som for orglets vedkommende udarbejdedes af orgelbyggeren og dennes medarbejdere sammen med orgelkonsulent Per Kynne Frandsen, den hollandske organolog dr. Cornelius Edskes og organist Hans Westenholz.

LÆS MERE OM KIRKENS ORGEL

Garnisonskirken

Sct. Annæ Plads 4

1250 København K

FIND VEJ