Næringslivsdelegasjon som følger det offisielle besøket til Sverige av DDKKHH Kronprins Haakon og Kronprinsesse Mette-Marit

26/01/2022 - 28/01/2022

Besøket utsettes på grunn av utviklingen i pandemien, med høye smittetall i både Norge og Sverige. Det arbeides med å finne nytt tidspunkt hvor besøket kan gjennomføres.

Norge i Sverige - sammen om bærekraftige løsninger

 

Besøket vil markere det nære og gode naboforholdet mellom Norge og Sverige og mellom de to kongehusene. Deres Kongelige Høyheter Kronprinsesse Victoria og Prins Daniel vil være vertskap under besøket. Kronprinsparet ledsages av norske utenriksminister Anniken Huitfeldt og næringsminister Jan Christian Vestre. 

Besøket skal bidra til å forsterke det tette næringslivssamarbeidet mellom Norge og Sverige, og det vil bli lagt vekt på at morgendagens verdiskaping må være bærekraftig og kunnskapsbasert. 

Sammen skal Norge og Sverige ta en lederrolle som pionér på bærekraftige løsninger. Vi skal fortelle felles historier om hvem vi er, hvor vi kommer fra og hva vi kan tilby. Aktuelle temaer under besøket er ren energi, smart mobilitet, klimavennlige bygg, bærekraftig agrikultur, helse- og livsvitenskap. Hav, miljø og helse vil stå på dagsorden under besøk hos forskningsmiljøer i Stockholm og Gøteborg.

Mål for besøket er å:

 • styrke det bilaterale forholdet etter pandemien
 • styrke samarbeidet knyttet til grønn omstilling
 • styrke vår felles posisjon innenfor strategiske viktige områder, som f.eks. smarte samfunn, bioøkonomi, livsvitenskaper og ren energi
 • styrke vår felles posisjon på store og viktige eksportmarkeder
 • etablere fellesprosjekter opp mot EU/Horisont Europa

Bedrifter som ønsker å delta i næringslivsdelegasjonen må registrere seg. 

Program

Stockholm 26. januar 

Næringslivsseminar (lokasjon: Karolinska Institutet) 

10:00-10:45 Offisiell åpning av besøket 

10:50-11:15 Besøk - Karolinska Institutet (kun inviterte)  

10:50-11:15 Minglepause

11:15-13:00 Parallellsesjoner 

 • Parallellsesjon 1: Digital helse, behandling og pleie i hjemmet  
 • Parallellsesjon 2: Data og kunstig intelligens som drivkraft for innovasjon i livsvitenskap: Fra presisjonsmedisin til morgendagens bærekraftige industri  
 • Parallellsesjon 3: Høyteknologisk jordbruk for bærekraftig matproduksjon  

13:00-14:30 Matchmaking/minglelunsj 


Rundebords-møter (lokasjon: Grand Hotel Stockholm) 

 • 17:30-18:30  Rundebord: Batteri-verdikjede  
 • 17:30-18:30  Rundebord: “Restart Tech Scandinavia” 

19:00-22:00 Næringslivsmiddag (kun inviterte)  


Stockholm 27. januar 

Næringslivsseminar (lokasjon: Stockholm Waterfront) 

08:00-09:55 Frokostmøte (kun inviterte)

10:00-10:30 Åpningsarrangement 

10:30-13:00 Parallellsesjoner 

 • Parallellsesjon 1: Havvind 
 • Parallellsesjon 2: Klimavennlig bygg - nå og mot 2030  
 • Parallellsesjon 3: Reiselivsteknologi  

13:00-14:00 Matchmaking/minglelunsj  


10:45-11:30 Besøk - Norrsken (kun inviterte)


Göteborg 27. januar 

19:00-22:00 Næringslivsmiddag (kun inviterte)


Göteborg 28. januar 

 • 08:30-10:30 Besøk - AstraZeneca BioVentureHub og GoCo Health Innovation City 
 • 09:30-10:30 Besøk - Powercell, Lindholmen Sicence Park
 • 12:20-12:45 Besøk - Maritime Dynamics Laboratory - Wallenius Wilhelmsen/Norges Rederiforbund (kun inviterte)

Næringslivsseminar 

11:00-11:45  Åpningsarrangement (lokasjon: Lindholmen Science Park)  

11:45-12:30  Matchmaking/minglelunsj 

12:30-15:00 Parallellsesjoner  

 • Parallellsesjon 1: Matchball Norden! Samarbeid rundt globale markedsmuligheter innen smart mobilitet 
 • Parallellsesjon 2: Norge og Sverige: sammen om fremtidens hydrogenløsninger innen  transport 
 • Parallellsesjon 3: Havvind, Leverandørindustrien  

15:00-16:00 Matchmaking/mingling  

Bærekraftig omstilling

Verden står ovenfor store klima- og samfunnsutfordringer med overbruk av ressurser. En omstilling til et mer bærekraftig næringsliv er en nødvendighet samtidig som det utgjør en mulighet. Markeder internasjonalt leter etter bærekraftige løsninger og næringslivet har økt fokus på bærekraft som konkurransefortrinn. 

En bærekraftig omstilling krever  kunnskap og innvasjon, og ikke minst samarbeid. Fremtidens markedsmuligheter fordrer i større grad at vi har en felles forståelse og helhetlig tilnærming til verdikjeder som går på tvers av landegrenser. Dette innebærer samarbeid mellom myndigheter, forskningsinstitusjoner/akademia, virkemiddelapparat og næringsliv. Partnerskap og allianser er en forutsetning for å lykkes i omstillingen.

© Einar Aslaksen / Pudder agency

Smarte løsninger for sirkulærøkonomi

Grønn omstilling og digitalisering henger tett sammen. Digitalisering muliggjør utvikling av nye sirkulære forretningsmodeller og verdikjeder. Utvikling av smarte løsninger handler om kombinere digital teknologi og bærekraft på en annerledes måte enn før. For å sikre bærekraft og verdiskaping også på lang sikt, er bærekraftig forvaltning av jordas ressurser avgjørende. Det er kjernen i en sirkulær økonomi. 

Samarbeidspartnere

Kontaktpersoner Innovasjon Norge

Head of delegations: Anja Fallan Gustavsen, epost Anja.Fallan.Gustavsen@innovasjonnorge.no , mobil 94 87 52 32

Pressekontakt: Bernt Erik Ellingsen, epost Bernt.Erik.Ellingsen@innovasjonnorge.no og Rannveig Mølmen Nergården, epost Rannveig.Molmen.Nergarden@innovasjonnorge.no

Leder fagprogram: Sigridur Thormodsdottir, epost Sigridur.Thormodsdottir@innovasjonnorge.no

Kontorleder Sverige: Robert Nygårdhs, epost Robert.Nygardhs@innovationnorway.no

Deltakelse - påmeldingsfrist er 14.januar 2022

Alle som ønsker å delta i næringslivsdelegasjonen må registrere seg. 

Svenske gjester deltar uten kostander.

Alle norske bedrifter, organisasjoner, forskningsinstitusjoner/akademia og næringsliv betaler deltakeravgift. Prisen er satt etter størrelse (store betaler 15.000NOK, mellomstore betaler 10.000NOK og små betaler 5.000NOK mer informasjon her), og det er lik pris om man melder seg på et eller flere arrangement. Deltaker avgiften vil bli fakturert i forkant av besøket.