Događaj Budućnost obrazovanja: Univerziteti 4.0 uključit će mlade ljude i studente u dijalog o novim smjerovima i alatima koje obrazovanje treba prigrliti za održivi život i rad. Događaj se organizuje u partnerstvu sa Sarajevskom školom za nauku i tehnologiju (SSST) i Ekonomskim fakultetom u Sarajevu, a naši saradnici su i drugi javni univerziteti u BiH.

Diskutovati ćemo o:

 

 

 

Budućnost obrazovanja:
Univerziteti 4.0

Dok svjedočimo brzoj globalnoj promjeni i napretku prema Četvrtoj industrijskoj revoluciji (Industrija 4.0), koju karakteriziraju najnoviji tehnološki napredak u umjetnoj inteligenciji, mašinskom učenju, Big Data, IoT -u, robotici, AR, VR, 3D štampanju ili kriptovalutama, institucije visokog obrazovanja imaju vodeću ulogu u oblikovanju našeg društva prema ovom tehnološkom razvoju. Univerziteti 4.0 predstavljaju ključnu platformu za razvoj industrije 4.0 kroz individualni pristup studentima, kritičko i kreativno razmišljanje, digitalizaciju, poduzetništvo i inovacije.

 

 

Partnerstvo za budućnost obrazovanja

Dok pripremaju čitavu generaciju učenika za ulazak na tržište rada u 21. stoljeću, univerziteti traže snažno partnerstvo sa svim relevantnim subjektima kao što su javni sektor, industrija, mediji, srednje škole, međunarodne organizacije itd. Između ostalog, buduće radne snage i poduzetnici uveliko će zavisiti od politike i podsticaja prema mladima, medijske podrške, domaćih i međunarodnih grantova i ulaganja, kao i kvaliteta obrazovanja u osnovnim i srednjim školama.

 

Finansiranje istraživanja i razvoja,
inovacije i poduzetništvo unutar
univerzitetskih ekosistema

Univerziteti nastoje da pruže adekvatnu infrastrukturu i mentorstvo za nova poslovna razvijanja unutar univerzitetskih ekosistema. Također, imaju pristup mnogim izvorima kapitala, od poduzetničkog kapitala, privatnih investitora, državnih institucija, banaka i berze itd.  

Govornici: