Vijeće/Savjet za praćenje realizacije Ciljeva održivog razvoja u BiH okuplja kreatore politika socijalne zaštite sa različitih nivoa vlasti i razvojne partnere u svrhu dijaloga o važnosti socijalne zaštite za postizanje Ciljeva održivog razvoja u BiH. Dijalog će biti zasnovan na nalazima i preporukama Nacionalnog izvještaja o humanom razvoju za 2020. godinu: Socijalna uključenost u Bosni i Hercegovini.

Diskutovati ćemo o:

 

 

 

Okvir za realizaciju
ciljeva održivog razvoja u BiH
 

Nakon što su ga usvojile vlade Federacije Bosne i Hercegovine (FBIH), Republike Srpske (RS) i Brčko distrikta, Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (BiH) usvojilo je Okvir za Ciljeve održivog razvoja u BiH (SDG Okvir u BiH) u aprilu 2021. Okvir služi kao glavna dugoročna razvojna platforma u zemlji, definirajući ključne razvojne pravce, i to: (i) Dobra uprava i upravljanje javnim sektorom; (ii), Pametan rast; i (iii) Društvo jednakih mogućnosti, a koji su povezani kroz dvije horizontalne teme: ljudski kapital za budućnost te princip „niko ne smije biti isključen“. Osim toga, Okvir definira mjerljive ciljeve koje bi svi nivoi vlasti trebali zajednički postići do 2030. 

 

Nacionalni izvještaj o humanom razvoju
za 2020. godinu:
Socijalna uključenost u
Bosni i Hercegovini
 

Zaključci i preporuke Izvještaja o humanom razvoju u BiH će biti podijeljeni tokom ovog panela. Nacionalni izvještaj o humanom razvoju 2020: Socijalna uključenost u BiH (NHDR), koji je izradio UNDP u BiH uz podršku Ambasade Švicarske u BiH, procjenjuje strukturnu dinamiku inkluzije, analizirajući učinkovitost mreža društvenih institucija čija je uloga osigurati dobrobit i učešće svih članova društva. To čini procjenom četiri sistema društvenog sektora: zdravstva, obrazovanja, socijalne zaštite i tržišta rada, kako bi se identificirali nedostaci koji dovode do isključenosti i ocijenilo kako nejednaka raspodjela resursa u cijeloj zemlji utiče na dostupnost usluga i stvara prepreke, s posebnim naglaskom na rodne nejednakosti.

Panel diskusija:
Značaj socijalne zaštite
u kontekstu
Ciljeva održivog razvoja u BiH

Panel će okupiti Vijeće/Savjet, kreatore politike socijalne zaštite na različitim nivoima vlasti, kao i predstavnike donatora u BiH. Izvještaj o humanom razvoju u BiH pruža stručni doprinos za društvenu transformaciju na dugoročnom horizontu, dok Vijeće/Savjet potencijalno predstavlja prirodnu platformu za početak političkog dijaloga o ovoj važnoj temi i za istraživanje potencijala za napredovanje reformi u društvenoj sferi. 

Govornici: