Ovim događajem će se Okvir za realizaciju Ciljeva održivog razvoja u BiH predstaviti lokalnim vladama, uvesti uloga Vijeća/Savjeta za praćenje realizacije Ciljeva održivog razvoja u BiH i promovisati njihov plan rada za 2021./2022. godinu. Događaj je organiziran u partnerstvu sa Savezom općina i gradova FBiH i Savezom opština i gradova RS.

Diskutovati ćemo o:

 

 

 

Okvir za realizaciju ciljeva održivog razvoja u BiH  

Usvojenim Okvirom za realizaciju ciljeva održivog razvoja u aprilu 2021. godine i odlukom o formiranju međuinstitucionalnog Vijeća/Savjeta za praćenje realizacije ciljeva održivog razvoja u Bosni i Hercegovini (Vijeće SDG-a), ovaj događaj će promovirati Okvir za realizaciju cilejva održivog razvoja i načine za njegovu podršku u implementaciji.

 

 

 

 

 

 

Dijelimo iskustva: Italija

Italija ulaže značajne napore prema ostvarivanju Agende 2030. Jedan od načina promocije i angažmana cijelog društva u implementaciju Agende je i Festival održivog razvoja, čije se peto izdanje ove godine održava u periodu od 28.09.2021. do 14.10.2021. Italija ja napravila značajan iskorak i u lokalizaciji Ciljeva održivog razvoja te ćemo govoriti o njihovim iskustvima sa predstavnicima gradova/općina/opština iz Italije.

 

Dijelimo iskustva: BIH

Panel diskusija će se fokusirati na inovativne pristupe postizanju ciljeva sa niskim otpadom u lokalnom kontekstu iz lokalnih zajednica koje su učestvovale u Izazovu inovacija čistog susjedstva (“Čisto da se zna”), kao i na radnje koje je Grad Bijeljina poduzeo pri lokalizaciji ciljeva održivog razvoja.  

Govornici: