English  |  Hrvatski

GRADOVI BUDUĆNOSTI
VIRTUALNI FORUM

5 Novembar 2020, 09:00 sati

Sve veći broj gradova u Bosni i Hercegovini i regionu kreće na putovanje ka gradu budućnosti, ka tome da postanu uspješna, održiva i otporna urbana sredina, koja nudi visok kvalitet života i jednake mogućnosti za sve. 
UNDP u Bosni i Hercegovini podržava ove napore i vjerujemo da je pravo vrijeme da našim partnerima predstavimo inovativne, futuristički usmjerene primjere transformacija ka gradu budućnosti iz cijelog svijeta. Razmjena znanja i iskustava sa gradovima protagonistima biće prva i važna prilika za gradove u Bosni i Hercegovini, koja će podstaći angažman i sistemski rad na održivim i regenerativnim urbanim modelima.

FORUMU

Sve veći broj gradova u Bosni i Hercegovini započinje putovanje da postanu gradovi budućnosti, a UNDP je zainteresovan da im taj proces olakša kroz razmjenu znanja i iskustava sa gradovima protagonistima širom svijeta, onima koji su uspjeli da se izdignu iznad paradigme tehnološki pametnog grada i okrenu se ka održivom, inkluzivnom i regenerativnom gradu. Dijeljenje takvih iskustava ne samo da može nadahnuti gradove u zemlji da prihvate održive i regenerativne urbane modele, već isto tako, može omogućiti da se izbjegnu “pokušaji i greške pametnih gradova“, eksperimentisani tokom protekle decenije na globalnom nivou, te može doprinijeti transformaciji budućnosti u čijem centru će biti ljudi.

UPOZNAJTE
VODEĆEG GOVORNIKA

INDY JOHAR
Arhitekta, suosnivač projekta 00 (project00.cc) i Dark Matter lab-a, Studio Master kod AA

Indy je, kroz projekat 00, pomogao osnivanje nekoliko organizacija za društvene inovacije, od Impact Hub Westminster do Impact Hub Birmingham, radeći sa velikim globalnim multinacionalnim kompanijama i institucijama kako bi pomogao njihovu tranziciju ka pozitivnoj sistemskog ekonomiji. Vodio je nekoliko istraživačkih projekata poput Zbirke društvene ekonomije, podržavajući nekoliko istraživanja i eksperimenata, uključujući  wikihouse.cc i opendesk.cc. Indy je agilni direktor WikiHouse fondacije & RIBA povjerenik te savjetnik gradonačelnika Londona za pozitivni rast.

Indy Johar Dark matter Labs

LOKACIJI

Ovo je virtuelni forum i možete nam se pridružiti sa bilo koje lokacije!
Radni jezici će biti jezici u službenoj upotrebi u Bosni i Hercegovini i engleski jezik.

PREDSTAVLJAMO
GRADOVE

London, Engleska | Štokholm, Švedska | Bergen, Norveška | Meksiko siti, Meksiko | Medelin, Kolumbija | Skoplje, Sjeverna Makedonija |  Sarajevo i Banja Luka, Bosna i Hercegovina