13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής

 
Οι προεγγραφές έκλεισαν.


Στο εξής εγγραφές θα γίνονται μόνο επί τόπου στη Γραμματεία του συνεδρίου που θα λειτουργεί στον Συνεδριακό χώρο.


Εκ μέρους της Οργανωτικής Γραμματείας

του 13ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας και Γηριατρικής

Event management software by Aventri