Unleash Growth Through Mobile Performance Marketing

 

Thank you for visiting the MMA Forum Vietnam registration website. Online registration is now closed but you may register on-site at the registration desk at the InterContinental Asiana Saigon.
 
On-site registration will be open:
03 November, 2017 from 8:00-11:45
 
For attendees who have preregistered, badges will be available at the event site for pick up.
If you have any questions before this time, you may contact mmaforum.vietnam@mmaglobal.com.


Cảm ơn Anh/Chị đã ghé thăm website đăng ký cho sự kiện MMA Forum Vietnam. Hiện nay hệ thống đăng ký trực tuyến của chúng tôi đã ngưng nhận đăng ký, Anh/Chị vui lòng đăng ký tại bàn đăng ký ở Khách sạn InterContinental Asiana Saigon.

Thời gian đăng ký bắt đầu từ lúc 8:00-11:45 ngày 03/11/2017.

Đối với các Anh/Chị đã đăng ký vui lòng nhận thẻ ra vào tại sự kiện.

Trước thời gian diễn ra sự kiện, nếu có bất kỳ câu hỏi nào Anh/Chị vui lòng liên hệ qua email mmaforum.vietnam@mmaglobal.com.