TotaalOK Congres 2018

Het is niet langer mogelijk u online te registreren.
Registratie ter plekke is nog wel mogelijk waarbij betaald kan worden met Pin (Maestro) of credit card (Visa of MasterCard).