NVLO Congres 2017
 

28 en 29 september 2017  

Woudschoten Conferentiecentrum, Zeist

Organisatiecultuur is de verzameling van normen, waarden en gedragsuitingen die gedeeld worden door de leden van de organisatie. De cultuur kan zich uiten in diepgevoelde waarden. Sommige leden van de organisatie hebben door hun positie, kennis of uitstraling een grotere invloed op de cultuur dan anderen.
Een cultuur die eenmaal is gevestigd kan zo sterk zijn dat nieuwe leden in de organisatie zich de daarbij behorende gedragingen, houding en normen snel eigen maken. Managers verwijzen regelmatig naar de cultuur gezien het feit dat dit een moeilijk aan te sturen fenomeen blijkt te zijn. Wollig en abstract als het
in woorden moet worden gevat en hard als graniet als je er verandering in wilt aanbrengen.

Met dit congres hopen wij u als leidinggevende inzicht te geven over uw eigen rol bij de instandhouding van deze cultuur. Maar vooral hopen wij dat u met behulp van de verschillende presentaties en workshops leert op welke manier u uw eigen cultuur effectief kunt gebruiken bij de gewenste veranderingen waar u
ongetwijfeld voor staat.

Graag tot ziens op donderdag 28 en vrijdag 29 september!

Namens het NVLO bestuur,
Trudie Doodeman en Jeannette Ronchetti